TB Series
NSS Series
Product search
MEDG前玻璃門, 後標準門 Package 4 單門, IP55
MEDG Singale Bay  型錄下載

前玻璃門, 後標準門, 單門, IP55, CE                      
包含 上、下封板、後門及前玻璃門, 下封版 (3片式開孔), 吊環, 搖擺把手

前玻璃門後標準門模組箱配備及結構  碳鋼

後標準門,標準配備搖擺把手
前玻璃門,標準配備搖擺把手
上封版
吊環 (4pcs)
下封版 (3片式開孔)
側支架 (2pcs)

No
Catalog Number
H(mm)
W(mm)
D(mm)
Side
Panel
Base/
Plinth
Mounting Plate CAD PDF
1
MEDG1664
1600
600
400
SP164
BS6040
MP166
2
MEDG1665
1600
600
500
SP165
BS6050
MP166
3
MEDG1666
1600
600
600
SP166
BS6060
MP166
4
MEDG1668
1600
600
800
SP168
BS6080
MP166
5
MEDG1684
1600
800
400
SP164
BS8040
MP168
6
MEDG1685
1600
800
500
SP165
BS8050
MP168
7
MEDG1686
1600
800
600
SP166
BS8060
MP168
8
MEDG1688
1600
800
800
SP168
BS8080
MP168
9
MEDG16104
1600
1000
400
SP164
BS10040
MP1610
10
MEDG16105
1600
1000
500
SP165
BS10050
MP1610
11
MEDG16106
1600
1000
600
SP166
BS10060
MP1610
12
MEDG16108
1600
1000
800
SP168
BS10080
MP1610
13
MEDG1864
1800
600
400
SP184
BS6040
MP186
14
MEDG1865
1806
600
500
SP185
BS6050
MP186
15
MEDG1866
1800
600
600
SP186
BS6060
MP186
16
MEDG1868
1800
600
800
SP188
BS6080
MP186
17
MEDG1884
1800
800
400
SP184
BS8040
MP188
18
MEDG1885
1800
800
500
SP185
BS8050
MP188
19
MEDG1886
1800
800
600
SP186
BS8060
MP188
20
MEDG1888
1800
800
800
SP188
BS8080
MP188
21
MEDG18104
1800
1000
400
SP184
BS10040
MP1810
22
MEDG18105
1800
1000
500
SP185
BS10050
MP1810
23
MEDG18106
1800
1000
600
SP186
BS10060
MP1810
24
MEDG18108
1800
1000
800
SP188
BS10080
MP1810
25
MEDG2064
2000
600
400
SP204
BS6040
MP206
26
MEDG2065
2000
600
500
SP205
BS6050
MP206
27
MEDG2066
2000
600
600
SP206
BS6060
MP206
28
MEDG2068
2000
600
800
SP208
BS6080
MP206
29
MEDG2084
2000
800
400
SP204
BS8040
MP208
30
MEDG2085
2000
800
500
SP205
BS8050
MP208
31
MEDG2086
2000
800
600
SP206
BS8060
MP208
32
MEDG2088
2000
800
800
SP208
BS8080
MP208
33
MEDG20104
2000
1000
400
SP204
BS10040
MP2010
34
MEDG20105
2000
1000
500
SP205
BS10050
MP2010
35
MEDG20106
20001
1000
600
SP206
BS10060
MP2010
36
MEDG20108
2000
1000
800
SP208
BS10080
MP2010
37
MEDG2266
2200
600
600
SP226
BS6060
MP226
38
MEDG2268
2200
600
800
SP228
BS6080
MP226
39
MEDG2278
2200
700
800
SP229
BS7080
MP227
40
MEDG2279
2200
700
900
SP226
BS7090
BS7090
41
MEDG2286
2200
800
600
SP228
BS8060
MP228
42
MEDG2288
2200
800
800
SP228
BS8080
MP228
43
MEDG22105
2200
1000
500
SP225
BS10050
MP2210
44
MEDG22106
2200
1000
600
SP226
BS10060
MP2210
45
MEDG22108
2200
1000
800
SP228
BS10080
MP2210
nonstone
公司代表號:06-5782799 傳真:06-5783077
公司地址:74342台南市山上區明和里北勢洲90-1號
© Copyright NONSTONE All Rights Reserved.